New York

New York

B MEDYA TV

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde TELEVİZYON YAYINCILIĞI faaliyetlerinde bulunmaktır.

Devamı...Yön.Kur.Başkanı


Random Name

Mehmet ASLANBABA

bmedyatv@gmail.com

Sorumlu Müdür


Random Name

Mehmet ASLANBABA

sorumlumudur@bmedyatv.com

İzleyici Temsilcisi


Random Name

Mehmet ASLANBABA

izleyicitemsilcisi@bmedyatv.com